آیین نامه امداد خودرو – بخش دوم

آیین نامه امدادخودرو

ماده یك مبانی قانونی امداد خودرو :


آیین نامه امداد خودرو

امداد خودرو در راستای اجرای وظایف و تكالیف ذاتی و قانونی خویش و همچنین تسهیل سفر و گردشگری با
خودرو های شخصی و جمعی به منظور ایجاد زمینه توسعه پایدار گردشگری كمك به توسعه اقتصادی و
تفاهم بین المللی و روانسازی حمل و نقل و ترافیك اقدام به مدیریت و ارائه خدمات امداد خودرو و همچنین
جذب نمایندگی های امداد خودرو با شرایط ذیل می نماید .
ماده دو تعریف مفاهیم آیین نامه امداد خودرو :
مفاهیم و واژه های بكار گرفته شده در این دستورالعمل , در حوزه تعاریف زیر معتبر می باشند.
-1 خدمات امداد خودروئی : عبارتست از كلیه خدمات فنی فعالیتهایی كه در هنگام بروز نقص فنی و یا
حوادث خودروئی به منظور رفع نقیصه فنی ارائه و منجر به حركت و فعالیت مجدد خودرو می شود , كه
مشتمل بر حمل , تعمیر , رفع نقص , تعویض قطعه و … كه به صورت شبانه روزی می باشد.
-2 نمایندگی امداد خودرو : شخصیتی حقیقی یا حقوقی , كه بر اساس توانمندیها و توانائیهای فنی و اجرائی
برای مدیریت و ارائه خدمات امداد خودرو.ئی امداد خودرو در یك محور مواصلاتی یا محدوده تقسیمات كشوری
انتخاب می گردد.
-3 امدادگر : عبارتست از فردی بر خوردار از توانائی جسمی , دانش , مهارت و تجربه , دارای خودرو , ارائه
خدمات امدادی , كه به عنوان یكی از اعضاء شبكه خدمات امدادی امداد خودرو زیر نظر نمایندگی امداد خودرو
امداد خودرو می نماید .
4= مركز مدیریت عملیات امداد : عبارتست از مركز مدیریت ارتباطات مشتركین و در خواست كنندگان
خدمات امدادی با نمایندگی ها و واحدهای عملیات امداد به منظور هدایت عملیات امداد , باز خورد سنجی
عملكرد واحدهای امدادگر , نظرات مشتریان و مشتركین كه به صورت مستقیم زیر نظر كا نون فعالیت می
نمایند.
-5 مركز امداد : عبارتست از مركز مدیریت خدمات امداد خودرو كه توسط نمایندگی های امداد خودرو امداد خودرو
به منظور مدیریت و ارائه خدمات امداد خودرو در سطح محور مواصلاتی یا محدوده تقسیمات كشوری
مورد فعالیت نمایندگی تشكیل می شود.
-6 تعمیرگاه شبكه امداد ( عاملیت امداد ) : عبارتست از یك واحد ارائه خدمات تعمیر خودرو كه از سوی
نمایندگی امداد خودرو امداد خودرو (یك واحد تعمیرگاهی) جهت ارائه خدمات امداد خودروئی در سطح محورهای
مواصلاتی و یا محدوده تقسیمات كشوری تحت پوشش دایر می گردد.
-7 اكیپ سیار : شامل یك وسیله نقلیه امدادی ( خودرو امدادی) و امدادگر متحصصی است كه هر یك دارای
شرایط و ضوابط خاصی می باشد كه در این دستور العمل به این اشاره شده است .
-8 پایگاه امداد : عبارتست از نقطه ثابت ( ترجیحا در جوار مجتمع های خدمات رفاهی عبادی ) و یا محلی
جهت استقرار و هماهنگی بین اكیپهای امدادی كه دارای امكانات وتجهیزات مناسب و كافی جهت ارائه خدمات
فنی به امداد خواهان باشد .

-9 خودروامداد : خودروئی كه از سوی امدادگر و یا نمایندگی های امداد خودرو به منظور ارائه خدمات
امدادی , در شبكه امداد خودرو امداد خودرو به كار گیری می شود.این وسیله باید مجهز به تجهیزات ایمنی ،
ابزار،لوازم و قطعات یدكی استاندارد مورد نیاز عملیات امدادرسانی باشد.
-10 خودرو مدیریت عملیات : خودروئی كه از سوی نمایندگی ها به منظور مدیریت عملیات ارائه خدمات
امدادی , در شبكه امداد خودرو امداد خودرو به كار گیری می شود. این وسیله نقلیه باید دارای تجهیزات ایمنی ،
ابزار ، لوازم و قطعات یدكی استاندارد مورد نیاز عملیات امدادرسانی باشد .
-11 خودرو نظارت و كنترل عملیات : خودروئی كه از سوی امداد خودرو به منظور مدیریت نظارت و كنترل
عملیات ارائه خدمات امدادی , در شبكه امداد خودرو امداد خودرو به كار گیری می شود.
-12 خودرو حمل سرنشینان : خودروئی مناسب جابجایی و انتقال سرنشینان خودرروهای سانحه دیده و
دچار نقص فنی كه از سوی نمایندگی ها به منظور انتقال سرنشینان از محل سانحه به نزدیكترین محل
اسكان و اقامت در محدوده تحت پوشش نمایندگی ,د ر شبكه امداد خودرو امداد خودرو به كارگیری می شود.
-13 محور مواصلاتی : عبارتست از مجموعه بزرگراه ها , آزاد راه ها , اتوبان ها و راهها ( كه از یك نقطه
مشخص آغاز و به نقطه مشخصی خاتمه می یابد) كه به منظور مدیریت و ارائه خدمات امدادی به یك
نمایندگی واگذار می شود.
-14 محدوده تقسیمات كشوری : عبارتست از محدوده مشخص یك استان , شهرستان , شهر ویا بخش بر
اساس تقسیمات كشوری ( محدوده ملاك عمل پلیس راهور ناجا ) كه به منظور مدیریت و ارائه خدمات
امدادی به یك نمایندگی واگذار می شود.
-15 مشتركین : عبارتست از كلیه دارندگان خودرو كه به منظور ارائه خدمات امدادی خودرو خویش شبكه
امداد خودرو امداد خودرو را برگزیده وبا خرید خدمات اشتراك به عضویت شبكه مشتركین امداد خودرو در آمده اند.
-16 مشتریان ( امدادخواهان ) : عبارتست از كلیه دارندگان خودرو كه پس ازبروز سانحه یا خرابی خودرو ,
خدمات امداد خودرو امداد خودرو را برای رفع مشكلات خویش برگزیده اند.
-17 مجری : عبارت است از شرکت مجری خدمات امداد خودرو.
-18 تعرفه خدمات : فهرستی از خدمات فنی به همراه وجوه مربوطه كه بر اساس شرح وظایف و خدمات
قابل انجام، تهیه شده است .
-19 بكسل : یدك كشیدن و حمل وسایل نقلیه ای كه به علت خرابی قوای محركه ، سانحه و غیره كه قادر به
حركت نباشد توسط خودروهای امدادی جرثقیل را بكسل نامند.
-20 معاینه فنی : بازرسی و آزمایش وسایل نقلیه از نقطه نظر ایمنی به منظور حركت در سطح استانها ،
شهرستانها و محورهای مواصلاتی .
-21 حوزه فعالیت : عبارت است از محدوده معینی (مبدا تا مقصد) در یك محور – منطقه یاناحیه ای كه
برای انجام خدمات و عملیات امدادرسانی فنی به نمایندگان و امدادگران جهت فعالیت محول می گردد .
تبصره : در این دستورالعمل , به منظور رعایت اختصار , واژه های فوق معادل عبارات تعریف شده می باشد.

 

امداد خودرو انرژی کار کاسپین

ماده دو تعریف مفاهیم آیین نامه امداد خودرو :

مفاهیم و واژه های بكار گرفته شده در این دستورالعمل , در حوزه تعاریف زیر معتبر می باشند.
-1 خدمات امداد خودروئی : عبارتست از كلیه خدمات فنی فعالیتهایی كه در هنگام بروز نقص فنی و یا
حوادث خودروئی به منظور رفع نقیصه فنی ارائه و منجر به حركت و فعالیت مجدد خودرو می شود , كه
مشتمل بر حمل , تعمیر , رفع نقص , تعویض قطعه و … كه به صورت شبانه روزی می باشد.
-2 نمایندگی امداد خودرو : شخصیتی حقیقی یا حقوقی , كه بر اساس توانمندیها و توانائیهای فنی و اجرائی
برای مدیریت و ارائه خدمات امداد خودرو.ئی امداد خودرو در یك محور مواصلاتی یا محدوده تقسیمات كشوری
انتخاب می گردد.
-3 امدادگر : عبارتست از فردی بر خوردار از توانائی جسمی , دانش , مهارت و تجربه , دارای خودرو , ارائه
خدمات امدادی , كه به عنوان یكی از اعضاء شبكه خدمات امدادی امداد خودرو زیر نظر نمایندگی امداد خودرو
امداد خودرو می نماید .
4= مركز مدیریت عملیات امداد : عبارتست از مركز مدیریت ارتباطات مشتركین و در خواست كنندگان
خدمات امدادی با نمایندگی ها و واحدهای عملیات امداد به منظور هدایت عملیات امداد , باز خورد سنجی
عملكرد واحدهای امدادگر , نظرات مشتریان و مشتركین كه به صورت مستقیم زیر نظر كا نون فعالیت می
نمایند.
-5 مركز امداد : عبارتست از مركز مدیریت خدمات امداد خودرو كه توسط نمایندگی های امداد خودرو امداد خودرو
به منظور مدیریت و ارائه خدمات امداد خودرو در سطح محور مواصلاتی یا محدوده تقسیمات كشوری
مورد فعالیت نمایندگی تشكیل می شود.
-6 تعمیرگاه شبكه امداد ( عاملیت امداد ) : عبارتست از یك واحد ارائه خدمات تعمیر خودرو كه از سوی
نمایندگی امداد خودرو امداد خودرو (یك واحد تعمیرگاهی) جهت ارائه خدمات امداد خودروئی در سطح محورهای
مواصلاتی و یا محدوده تقسیمات كشوری تحت پوشش دایر می گردد.
-7 اكیپ سیار : شامل یك وسیله نقلیه امدادی ( خودرو امدادی) و امدادگر متحصصی است كه هر یك دارای
شرایط و ضوابط خاصی می باشد كه در این دستور العمل به این اشاره شده است .
-8 پایگاه امداد : عبارتست از نقطه ثابت ( ترجیحا در جوار مجتمع های خدمات رفاهی عبادی ) و یا محلی
جهت استقرار و هماهنگی بین اكیپهای امدادی كه دارای امكانات وتجهیزات مناسب و كافی جهت ارائه خدمات
فنی به امداد خواهان باشد .

امداد خودرو

بازگشت به بخش مقالات

خدمات پارکینگ به جویندگان امداد خودرو در مراسم ارتحال امام (ره)

70 Comments

 1. direk گفت:

  Looking forward to reading more. Great article post. Really thank you! Great. Alex Wilton Peck

 2. watch free گفت:

  Publishing unique articles can be easier than most people think. Almire Sigfrid Zimmer

 3. indir گفت:

  I was able to find good information from your blog posts.| Belva Kort Bendicty

 4. 1080p گفت:

  Hi there, I log on to your blog on a regular basis. Your writing style is witty, keep it up! Catlaina Winston Ratha

 5. indirmeden گفت:

  I wish to point out my love for your kind-heartedness giving support to folks who should have guidance on your issue. Your very own commitment to getting the solution up and down became incredibly beneficial and have consistently made regular people much like me to get to their aims. Your amazing interesting guidelines denotes a great deal a person like me and much more to my office colleagues. Thank you; from everyone of us. Esther Eddie Wardieu

 6. dublaj گفت:

  Thank you, Carol, it was quite a treat to meet a blogger human in person! Raquela Rowney Gino

 7. indirmeden گفت:

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation Shani Alden Huntley

 8. online گفت:

  Regards for all your efforts that you have put in this. very interesting info . Yovonnda Ernie Leler

 9. dizi گفت:

  Hi Joy, I am glad you liked it. Well I was born in Lithuania but then my family moved to Germany so I came to England from there! Drusy Rancell Charlean

 10. erotik گفت:

  Awesome post,I will invest more time exploring this subject. Jo Jaymie Knorring

 11. erotik گفت:

  always a huge fan of linking to bloggers that I really like but do not get quite a bit of link enjoy from Gwendolen Averell Aylmar

 12. erotik گفت:

  This is just the perfect answer for all forum members Brit Cesare Grimbly

 13. turkce گفت:

  Having read this I thought it was very enlightening. Ted Maury Eolande

 14. yabanci گفت:

  After read a few of the articles on your web site since yesterday, and I truly like your way of blogging. I tag it to my bookmark internet site list and will be checking back soon. Pls visit my site also and let me know what you think. Stevana Valentino Amanda

 15. turkce گفت:

  I get the feeling that you could be bang on about this. Dawn Hadley Sallyann

 16. turkce گفت:

  Simply desire to say your article is as surprising. The clarity in your post is just spectacular and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work. Karrah Raimundo Bonis

 17. turkce گفت:

  I agree with your opinion. From now on I will always support you. Malinde Dimitry Morena

 18. erotik گفت:

  I like looking through a post that will make people think. Dora Broddie Nations Stormy Chaim Amathiste

 19. erotik گفت:

  wow, awesome article. Really looking forward to read more. Norine Norrie Kamal

 20. Ahmed گفت:

  Hi, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the
  favor”.I am attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to
  use a few of your ideas!!

 21. Tayla گفت:

  Right now it looks like BlogEngine is the best blogging platform
  out there right now. (from what I’ve read) Is that what you
  are using on your blog?

 22. Burton گفت:

  Good article. I definitely love this site.
  Stick with it!

 23. Vernita گفت:

  I believe this is one of the most vital information for me.
  And i’m happy studying your article. But want to remark on some normal issues, The site taste is ideal, the articles is truly great
  : D. Just right task, cheers

 24. Chance گفت:

  I blog frequently and I seriously appreciate your information.
  The article has truly peaked my interest. I’m going to book mark your website and keep checking
  for new information about once per week. I subscribed to your Feed as well.

 25. read more گفت:

  For this purpose, offshore oddsmakers can give deals with no any regulation or accountability.

 26. Shellie گفت:

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this write-up and also the
  rest of the site is also very good.

 27. Callie گفت:

  It’s going to be finish of mine day, but before
  end I am reading this impressive post to improve my know-how.

 28. Joe گفت:

  Hello there! Quick question that’s entirely off topic.

  Do you know how to make your site mobile friendly? My
  blog looks weird when viewing from my iphone 4. I’m trying to find a theme or plugin that might
  be able to resolve this issue. If you have any suggestions,
  please share. Thank you!

 29. Betsy گفت:

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your blog?
  My website is in the very same niche as yours and my visitors
  would truly benefit from a lot of the information you provide here.
  Please let me know if this okay with you. Thank you!

 30. idnlive گفت:

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really
  nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark
  your site to come back later on. Cheers

 31. Hi there everyone, it’s my first pay a quick visit at this web page,
  and post is really fruitful designed for me, keep up posting these content.

 32. Bud گفت:

  Hi, i believe that i saw you visited my blog so i came to return the
  choose?.I’m trying to find things to enhance my site!I assume its adequate to make use of a
  few of your ideas!!

 33. Kathryn گفت:

  An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who
  was doing a little homework on this. And he in fact ordered me dinner because I discovered it for him…
  lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanks for spending the time to discuss this
  matter here on your web site.

 34. Zak گفت:

  fantastic points altogether, you simply gained a new
  reader. What may you suggest in regards to
  your post that you made a few days in the past? Any sure?

 35. Georgia گفت:

  I read this article completely regarding the resemblance
  of latest and previous technologies, it’s awesome article.

 36. Iris گفت:

  It’s very straightforward to find out any matter on web as compared to textbooks, as I found this paragraph at this website.

 37. Vincent گفت:

  We stumbled over here by a different web page and thought
  I might as well check things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to looking into your web page again.

 38. Dirk گفت:

  Hello there, I found your blog by way of Google even as searching for a similar matter, your web site
  came up, it seems great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, simply was alert to your weblog through Google, and located that it is
  really informative. I’m gonna be careful for brussels.
  I will be grateful in case you continue this in future.
  Many folks will be benefited from your writing. Cheers!

 39. Marvin گفت:

  I do not know if it’s just me or if perhaps everybody
  else encountering issues with your website. It looks like some of the written text within your posts are
  running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them too?
  This might be a issue with my browser because
  I’ve had this happen previously. Cheers

 40. Gloria گفت:

  My family members all the time say that I am wasting my time here at net,
  except I know I am getting familiarity daily by reading such pleasant articles.

 41. Christiane گفت:

  You actually make it seem so easy with your presentation however I to find this matter
  to be really one thing which I think I might never understand.
  It kind of feels too complicated and very large for me.
  I am having a look forward for your next publish, I will
  attempt to get the dangle of it!

 42. Thomas گفت:

  I simply couldn’t depart your web site before suggesting that I really enjoyed the usual information an individual
  supply in your visitors? Is gonna be back frequently in order to check
  out new posts

 43. Dalene گفت:

  Why users still make use of to read news papers when in this technological
  globe the whole thing is available on web?

 44. Elden گفت:

  Hey very interesting blog!

 45. Randy گفت:

  I’ve been browsing on-line greater than three hours today, yet I never discovered any interesting article like yours.
  It is lovely worth sufficient for me. In my view, if all site owners
  and bloggers made just right content material as you did, the internet
  will likely be a lot more helpful than ever before.

 46. Virgil گفت:

  Great weblog here! Additionally your site a lot up very fast!
  What web host are you using? Can I am getting your
  associate link for your host? I desire my web site loaded
  up as quickly as yours lol

 47. I like what you guys are up too. This sort of clever work and coverage!
  Keep up the great works guys I’ve included you guys to blogroll.

 48. Wonderful web site. Lots of helpful info here. I am sending it to several buddies
  ans also sharing in delicious. And obviously, thank
  you to your effort!

 49. Brittney گفت:

  Howdy! I know this is sort of off-topic however I
  needed to ask. Does building a well-established website like
  yours require a lot of work? I am brand new to running a blog but I do
  write in my journal on a daily basis. I’d like to start a blog so I will be able to share my
  experience and thoughts online. Please let
  me know if you have any kind of suggestions or tips for new aspiring bloggers.
  Appreciate it!

 50. Tiara گفت:

  If you desire to get a great deal from this article then you have to
  apply these methods to your won webpage.

 51. Angelia گفت:

  What’s up, this weekend is good designed for me, for the reason that this point in time i
  am reading this wonderful educational paragraph here at my residence.

 52. Franklin گفت:

  I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following.

  unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case
  you shield this increase.

 53. Geneva گفت:

  Why viewers still use to read news papers when in this technological world all is
  existing on web?

 54. Guy گفت:

  Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Ie, it looks fine but when opening in Internet
  Explorer, it has some overlapping. I just wanted to
  give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!

 55. Chas گفت:

  Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I
  was wanting to know your situation; many of us have created some nice methods and we are
  looking to exchange methods with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.

 56. Tasha گفت:

  Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger,
  and I was wondering your situation; many of us have developed some nice practices and we
  are looking to exchange methods with other folks, please
  shoot me an email if interested.

 57. Rosario گفت:

  Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have
  developed some nice practices and we are looking to swap methods with others, please shoot me an e-mail if interested.

 58. Milan گفت:

  This site really has all the information I wanted about this subject and didn’t know who to ask.

 59. Mandy گفت:

  You need to be a part of a contest for one
  of the best sites on the internet. I most certainly will recommend this website!

 60. Beatriz گفت:

  Fantastic items from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re simply too magnificent.
  I really like what you have acquired right
  here, certainly like what you’re stating and the best
  way during which you say it. You’re making it entertaining and you
  still take care of to stay it smart. I cant wait to learn much more from you.
  This is actually a great web site.

 61. Jeannie گفت:

  Your mode of explaining everything in this article is really fastidious, every one
  be capable of without difficulty understand it,
  Thanks a lot.

 62. Nickolas گفت:

  Keep on working, great job!

 63. Domingo گفت:

  Everything is very open with a very clear explanation of the challenges.

  It was truly informative. Your site is very helpful.
  Thank you for sharing!

 64. Arlene گفت:

  This piece of writing will help the internet users for setting up new web site or even a blog from start to end.

 65. Betsy گفت:

  This piece of writing presents clear idea designed for the new viewers of blogging, that really how to do
  blogging and site-building.

 66. Erik گفت:

  Good day! I could have sworn I’ve been to your blog before but after looking at some of the posts
  I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely pleased I discovered it
  and I’ll be bookmarking it and checking back often!

 67. Paulina گفت:

  I like the helpful info you supply on your articles.

  I will bookmark your weblog and test once more here regularly.
  I’m moderately certain I will be told a lot of new
  stuff right here! Best of luck for the next!

 68. Josephine گفت:

  May I simply say what a relief to find someone who really
  knows what they are discussing over the internet.
  You actually realize how to bring a problem to light and make it important.
  A lot more people must look at this and understand this side of your story.
  I was surprised you aren’t more popular given that you
  most certainly have the gift.

 69. Ilana گفت:

  Pretty! This has been a really wonderful article.
  Thanks for providing this info.

 70. Wonderful, what a web site it is! This website gives valuable information to us, keep it up.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *