آیین نامه امداد خودرو – بخش دوم

آیین نامه امدادخودرو

ماده یك مبانی قانونی امداد خودرو :


آیین نامه امداد خودرو

امداد خودرو در راستای اجرای وظایف و تكالیف ذاتی و قانونی خویش و همچنین تسهیل سفر و گردشگری با
خودرو های شخصی و جمعی به منظور ایجاد زمینه توسعه پایدار گردشگری كمك به توسعه اقتصادی و
تفاهم بین المللی و روانسازی حمل و نقل و ترافیك اقدام به مدیریت و ارائه خدمات امداد خودرو و همچنین
جذب نمایندگی های امداد خودرو با شرایط ذیل می نماید .
ماده دو تعریف مفاهیم آیین نامه امداد خودرو :
مفاهیم و واژه های بكار گرفته شده در این دستورالعمل , در حوزه تعاریف زیر معتبر می باشند.
-1 خدمات امداد خودروئی : عبارتست از كلیه خدمات فنی فعالیتهایی كه در هنگام بروز نقص فنی و یا
حوادث خودروئی به منظور رفع نقیصه فنی ارائه و منجر به حركت و فعالیت مجدد خودرو می شود , كه
مشتمل بر حمل , تعمیر , رفع نقص , تعویض قطعه و … كه به صورت شبانه روزی می باشد.
-2 نمایندگی امداد خودرو : شخصیتی حقیقی یا حقوقی , كه بر اساس توانمندیها و توانائیهای فنی و اجرائی
برای مدیریت و ارائه خدمات امداد خودرو.ئی امداد خودرو در یك محور مواصلاتی یا محدوده تقسیمات كشوری
انتخاب می گردد.
-3 امدادگر : عبارتست از فردی بر خوردار از توانائی جسمی , دانش , مهارت و تجربه , دارای خودرو , ارائه
خدمات امدادی , كه به عنوان یكی از اعضاء شبكه خدمات امدادی امداد خودرو زیر نظر نمایندگی امداد خودرو
امداد خودرو می نماید .
4= مركز مدیریت عملیات امداد : عبارتست از مركز مدیریت ارتباطات مشتركین و در خواست كنندگان
خدمات امدادی با نمایندگی ها و واحدهای عملیات امداد به منظور هدایت عملیات امداد , باز خورد سنجی
عملكرد واحدهای امدادگر , نظرات مشتریان و مشتركین كه به صورت مستقیم زیر نظر كا نون فعالیت می
نمایند.
-5 مركز امداد : عبارتست از مركز مدیریت خدمات امداد خودرو كه توسط نمایندگی های امداد خودرو امداد خودرو
به منظور مدیریت و ارائه خدمات امداد خودرو در سطح محور مواصلاتی یا محدوده تقسیمات كشوری
مورد فعالیت نمایندگی تشكیل می شود.
-6 تعمیرگاه شبكه امداد ( عاملیت امداد ) : عبارتست از یك واحد ارائه خدمات تعمیر خودرو كه از سوی
نمایندگی امداد خودرو امداد خودرو (یك واحد تعمیرگاهی) جهت ارائه خدمات امداد خودروئی در سطح محورهای
مواصلاتی و یا محدوده تقسیمات كشوری تحت پوشش دایر می گردد.
-7 اكیپ سیار : شامل یك وسیله نقلیه امدادی ( خودرو امدادی) و امدادگر متحصصی است كه هر یك دارای
شرایط و ضوابط خاصی می باشد كه در این دستور العمل به این اشاره شده است .
-8 پایگاه امداد : عبارتست از نقطه ثابت ( ترجیحا در جوار مجتمع های خدمات رفاهی عبادی ) و یا محلی
جهت استقرار و هماهنگی بین اكیپهای امدادی كه دارای امكانات وتجهیزات مناسب و كافی جهت ارائه خدمات
فنی به امداد خواهان باشد .

-9 خودروامداد : خودروئی كه از سوی امدادگر و یا نمایندگی های امداد خودرو به منظور ارائه خدمات
امدادی , در شبكه امداد خودرو امداد خودرو به كار گیری می شود.این وسیله باید مجهز به تجهیزات ایمنی ،
ابزار،لوازم و قطعات یدكی استاندارد مورد نیاز عملیات امدادرسانی باشد.
-10 خودرو مدیریت عملیات : خودروئی كه از سوی نمایندگی ها به منظور مدیریت عملیات ارائه خدمات
امدادی , در شبكه امداد خودرو امداد خودرو به كار گیری می شود. این وسیله نقلیه باید دارای تجهیزات ایمنی ،
ابزار ، لوازم و قطعات یدكی استاندارد مورد نیاز عملیات امدادرسانی باشد .
-11 خودرو نظارت و كنترل عملیات : خودروئی كه از سوی امداد خودرو به منظور مدیریت نظارت و كنترل
عملیات ارائه خدمات امدادی , در شبكه امداد خودرو امداد خودرو به كار گیری می شود.
-12 خودرو حمل سرنشینان : خودروئی مناسب جابجایی و انتقال سرنشینان خودرروهای سانحه دیده و
دچار نقص فنی كه از سوی نمایندگی ها به منظور انتقال سرنشینان از محل سانحه به نزدیكترین محل
اسكان و اقامت در محدوده تحت پوشش نمایندگی ,د ر شبكه امداد خودرو امداد خودرو به كارگیری می شود.
-13 محور مواصلاتی : عبارتست از مجموعه بزرگراه ها , آزاد راه ها , اتوبان ها و راهها ( كه از یك نقطه
مشخص آغاز و به نقطه مشخصی خاتمه می یابد) كه به منظور مدیریت و ارائه خدمات امدادی به یك
نمایندگی واگذار می شود.
-14 محدوده تقسیمات كشوری : عبارتست از محدوده مشخص یك استان , شهرستان , شهر ویا بخش بر
اساس تقسیمات كشوری ( محدوده ملاك عمل پلیس راهور ناجا ) كه به منظور مدیریت و ارائه خدمات
امدادی به یك نمایندگی واگذار می شود.
-15 مشتركین : عبارتست از كلیه دارندگان خودرو كه به منظور ارائه خدمات امدادی خودرو خویش شبكه
امداد خودرو امداد خودرو را برگزیده وبا خرید خدمات اشتراك به عضویت شبكه مشتركین امداد خودرو در آمده اند.
-16 مشتریان ( امدادخواهان ) : عبارتست از كلیه دارندگان خودرو كه پس ازبروز سانحه یا خرابی خودرو ,
خدمات امداد خودرو امداد خودرو را برای رفع مشكلات خویش برگزیده اند.
-17 مجری : عبارت است از شرکت مجری خدمات امداد خودرو.
-18 تعرفه خدمات : فهرستی از خدمات فنی به همراه وجوه مربوطه كه بر اساس شرح وظایف و خدمات
قابل انجام، تهیه شده است .
-19 بكسل : یدك كشیدن و حمل وسایل نقلیه ای كه به علت خرابی قوای محركه ، سانحه و غیره كه قادر به
حركت نباشد توسط خودروهای امدادی جرثقیل را بكسل نامند.
-20 معاینه فنی : بازرسی و آزمایش وسایل نقلیه از نقطه نظر ایمنی به منظور حركت در سطح استانها ،
شهرستانها و محورهای مواصلاتی .
-21 حوزه فعالیت : عبارت است از محدوده معینی (مبدا تا مقصد) در یك محور – منطقه یاناحیه ای كه
برای انجام خدمات و عملیات امدادرسانی فنی به نمایندگان و امدادگران جهت فعالیت محول می گردد .
تبصره : در این دستورالعمل , به منظور رعایت اختصار , واژه های فوق معادل عبارات تعریف شده می باشد.

 

امداد خودرو انرژی کار کاسپین

ماده دو تعریف مفاهیم آیین نامه امداد خودرو :

مفاهیم و واژه های بكار گرفته شده در این دستورالعمل , در حوزه تعاریف زیر معتبر می باشند.
-1 خدمات امداد خودروئی : عبارتست از كلیه خدمات فنی فعالیتهایی كه در هنگام بروز نقص فنی و یا
حوادث خودروئی به منظور رفع نقیصه فنی ارائه و منجر به حركت و فعالیت مجدد خودرو می شود , كه
مشتمل بر حمل , تعمیر , رفع نقص , تعویض قطعه و … كه به صورت شبانه روزی می باشد.
-2 نمایندگی امداد خودرو : شخصیتی حقیقی یا حقوقی , كه بر اساس توانمندیها و توانائیهای فنی و اجرائی
برای مدیریت و ارائه خدمات امداد خودرو.ئی امداد خودرو در یك محور مواصلاتی یا محدوده تقسیمات كشوری
انتخاب می گردد.
-3 امدادگر : عبارتست از فردی بر خوردار از توانائی جسمی , دانش , مهارت و تجربه , دارای خودرو , ارائه
خدمات امدادی , كه به عنوان یكی از اعضاء شبكه خدمات امدادی امداد خودرو زیر نظر نمایندگی امداد خودرو
امداد خودرو می نماید .
4= مركز مدیریت عملیات امداد : عبارتست از مركز مدیریت ارتباطات مشتركین و در خواست كنندگان
خدمات امدادی با نمایندگی ها و واحدهای عملیات امداد به منظور هدایت عملیات امداد , باز خورد سنجی
عملكرد واحدهای امدادگر , نظرات مشتریان و مشتركین كه به صورت مستقیم زیر نظر كا نون فعالیت می
نمایند.
-5 مركز امداد : عبارتست از مركز مدیریت خدمات امداد خودرو كه توسط نمایندگی های امداد خودرو امداد خودرو
به منظور مدیریت و ارائه خدمات امداد خودرو در سطح محور مواصلاتی یا محدوده تقسیمات كشوری
مورد فعالیت نمایندگی تشكیل می شود.
-6 تعمیرگاه شبكه امداد ( عاملیت امداد ) : عبارتست از یك واحد ارائه خدمات تعمیر خودرو كه از سوی
نمایندگی امداد خودرو امداد خودرو (یك واحد تعمیرگاهی) جهت ارائه خدمات امداد خودروئی در سطح محورهای
مواصلاتی و یا محدوده تقسیمات كشوری تحت پوشش دایر می گردد.
-7 اكیپ سیار : شامل یك وسیله نقلیه امدادی ( خودرو امدادی) و امدادگر متحصصی است كه هر یك دارای
شرایط و ضوابط خاصی می باشد كه در این دستور العمل به این اشاره شده است .
-8 پایگاه امداد : عبارتست از نقطه ثابت ( ترجیحا در جوار مجتمع های خدمات رفاهی عبادی ) و یا محلی
جهت استقرار و هماهنگی بین اكیپهای امدادی كه دارای امكانات وتجهیزات مناسب و كافی جهت ارائه خدمات
فنی به امداد خواهان باشد .

امداد خودرو

بازگشت به بخش مقالات

خدمات پارکینگ به جویندگان امداد خودرو در مراسم ارتحال امام (ره)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonدرخواست امداد خودرو