آیین نامه امداد خودرو – بخش اول مقدمه و فهرست

امداد خودرو

آیین نامه امداد خودرو ، دستور العمل اجرايي مديريت و ارائه خدمات امداد خودرو


فهرست مطالب آیین نامه امداد خودرو


بخش اول – كليات

ماده يك – مباني قانوني
ماده دو- تعريف مفاهيم
-1 خدمات امداد خودرويي .
-2 نمايندگي امداد خودرو .
-3 امدادگر.
-4 مركز مديريت عمليات امداد .
-5 مركز امداد.
-6 تعميرگاه امداد.
-7 اكيپ سيار.
-8 پايگاه امداد.
-9 خودرو امداد .
-10 خودرو مديريت عمليات امداد .
-11 خودرو نظارت و كنترل .
-12 خودرو مختص جابجايي سرنشين .
-13 محورهاي مواصلاتي .
-14 محدوده تقسيمات كشوري .
-15 مشتركين .
-16 مشتريان .
-17 امداد خودرو
-18 تعرفه خدمات .
-19 بكسل
-20 معاينه فني
-21 حوزه فعاليت

ماده 3-هدف آیین نامه امداد خودرو
ماده 4- مراحل گزينش نمايندگي ها و امدادگران
ماده 5- مدارك مورد نياز جهت عقد قراردادنمايندگي

بخش دوم – تاسيس نمايندگي هاي امداد خودروي امداد خودرو

ماده 6- محل تاسيس نمايندگي
ماده 7- شرايط متقاضيان تاسيس نمايندگي
الف- شرايط عمومي
ب- شرايط پايه
ج – شرايط اختصاصي 1- استان
-2 شهرستان 1 – محورهاي پرتردد (آزادراههاو بزرگرا ه ه ا
-3 محورهاي مواصلاتي 2- محورهاي با تردد متوسط (راههاي اصلي)
-3 محورهاي كم تردد (راههاي فرعي و روستايي)
ماده 8- تاسيس نمايندگي و شرايط نمايندگي
ماده 9- افتتاح و آغاز بكار نمايندگي


بخش 3- مديريت و نظارت

ماده 10 – نظارت بر عملكرد و فعاليت نمايندگي هاي شهرستان
ماده 11 – پشتيباني فعاليتها
ماده 12 – فعاليت نمايندگي ها و نظارت بر آن
ماده 13 – آئين نامه انضباطي نمايندگي
الف – سازمان افزاري
ماده 14 – تخلفات ب- سخت افزاري
ج- نرم افزاري
د- انسان افزاري
ماده 15 – تعهد نامه ، آئين نامه ،شرح جرائم انضباطي و رسيدگي به تخلفات نمايندگي
ماده 16 – شرايط فسخ قرار داد نمايندگي


بخش چهارم- بهره برداري و فعاليت

الف- امداد
ماده 17 – فعاليت نمايندگي ب- سرويس، تعمير و رفع نقص فني
ج- پشتيباني سرنشينان خودروهاي سانحه ديده
د- پشتيباني خودروهاي ترانزيت عمومي
ه- پشتيباني خودروهاي ترانزيت گردشگران اختصاصي
٣
ماده 18 – وظايف مدير نمايندگي الف- ارائه خدمات در چار چوب دستورالعمل
ماده 19 – خدمات نمايندگي
ب- شرايط درخواست نمايندگي صدور گواهينامه بين الملل
ماده 20 – نرخ خدمات نمايندگي
ماده 21 – تشكيلات نمايندگي
ماده 22 – منابع مالي
ماده 23 – اكيپهاي سيار ( امدادگرو خودرو امدادي)
الف- شرايط وسايل نقليه امدادي سبك
-1 انواع وسايل نقليه امدادرسان
ب- شرايط وسايل نقليه امدادي سنگين
-2 شرايط حمل خودرو و يدك كشي
-3 تجهيزات و لوازم مورد نياز
الف- تجهيزات فني
ب- تجهيزات ايمني

ماده 24 – شرايط و خصوصيات فرد امدادرسان
-1 صلاحيت عمومي
-2 صلاحيت فني و تخصصي
-3 تجهيزات ايمني و لوازم مورد نياز شخص امدادگر
-4 شيوه فعاليت امداد رسانان
ماده 25 – شرح وظايف امدادگران
-1 وظايف امدادگر بعد از تماس واحد پيام
-2 چگونگي دريافت دستمزد توسط امدادگر
-3 وظايف امدادگر در پايان عمليات
-4 وظايف عمومي امدادگر
ماده 26 – تعهدنامه ، آئين نامه و شرح جرائم انضباطي امدادگران
ماده 27 – مدارك مورد نياز -فرم در خواست اوليه همكاري – شرح قراردادها

بازگشت به بخش مقالات

امداد خودرو
امداد خودرو 43071 در تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonدرخواست امداد خودرو