شماره یدک کش

یدک کش امداد خودرو

امداد خودرو برای کسانی که دارای اتومبیل هستند، همراه داشتن شماره تماس یدک کش امداد خودرو ضروری است. همانطور که برای خودرو داشتن سوخت اجتناب ناپذیر میباشد. چرا که سوخت اتومبیل باعث حرکت آن شده و اگر نباشد، آن خودرو بی استفاده باقی خواهد ماند. این روزها در کلانشهر های ادامه مطلب…

امداد خودرو

امداد خودرو یدک کش

امداد خودرو هدف امداد خودرو کمک رساندن به رانندگانی است که اتومبیلشان در خیابان دچار مشکل شده است. اینکار با اعزام یدک کش به محل انجام میشود و مکانیک سیار خودرو را در محل عیب یابی میکند. اگر امداد خودرو توانست در محل اتومبیل را تعمیر کند، هزینه را از ادامه مطلب…