امداد خودرو هوایی

امداد خودرو هوایی

امداد خودرو هوایی "امداد خودرو" هوایی | با شنیدن این کلمه یک هلی کوپتر به ذهن ما متبادر می شود که هر لحظه منتظر دریافت یک تماس از طرف مرکز پیام امداد خودرو است تا با بیسیم به وی دستور دهند یک خط هوایی را انتخاب نموده و در جاده با تمام ابزار آلات و قطعات مورد نیاز یک تعمیرگاه سیار ، در یک چشم به هم زدن به کمک ما بشتابد و ظرف مدت ادامه مطلب…
تلفن امداد خودرو

تلفن امداد خودرو

تلفن امداد خودرو تلفن امداد خودرو یا همان تماس تلفنی با “امداد خودرو” مناسب برای درخواست از امداد رسان جهت تعمیرات خودرو به صورت سیار می باشد. شماره تلفن امداد خودرو بهتر است کوتاه باشد تا به راحتی به خاطر سپرده شود. امداد خودرو سایپا ، امداد ایران خودرو ، امداد خودرو غرب ، امداد خودرو صدر ، امداد خودرو مامازند ، چشمه خان ، سرچشمه ، امداد خودرو قیامدشت ، بزرگراه زین الدین ، ادامه مطلب…

امداد خودرو

آیین نامه امداد خودرو – بخش اول مقدمه و فهرست

آیین نامه امداد خودرو ، دستور العمل اجرايي مديريت و ارائه خدمات امداد خودرو فهرست مطالب آیین نامه امداد خودرو بخش اول – كليات ماده يك – مباني قانونيماده دو- تعريف مفاهيم-1 خدمات امداد خودرويي .-2 نمايندگي امداد خودرو .-3 امدادگر.-4 مركز مديريت عمليات امداد .-5 مركز امداد.-6 تعميرگاه امداد.-7 اكيپ سيار.-8 پايگاه امداد.-9 خودرو امداد .-10 خودرو مديريت عمليات امداد .-11 خودرو نظارت و كنترل .-12 خودرو مختص جابجايي سرنشين .-13 محورهاي مواصلاتي .-14 ادامه مطلب…