شماره تماس ۲۸۴۲۲۹۲۵ جهت خدمات امداد خودرو بدون نیاز به پیش کد به صورت شبانه روزی در خدمت شماست.

ضمنا شماره مدیریت مجموعه جهت اعلام نظریات شما مشتریان ارجمند
……………  می باشد.

 

۲۸۴۲۳۶۵۰

تماس با امداد خودرو

تماس از کل کشور بدون نیاز به کد شهری ، حتی با موبایل

درخواست امداد خودرو