امداد خودرو ستارخان

امداد خودرو ستارخان یکی از خدمات امدادی کاسپین است. ستارخان یکی از محله های پر تردد درون شهری است. در صورتی که در خیابان ستارخان خودرو شما به مشکل خودر تنها با شماره گیری 43071-021 میتوانید از خدمات امداد خودرویی و یدک کشی ستارخان بهره مند شوید.

امداد خودرو ستارخان شامل تمامی خدمات امدادی میشود اعم از یدک کشی، تعمیر خودرو در محل و… .

امداد خودرو ستارخان
امداد خودرو ستارخان

یدک کش ستارخان

یدک کش ستارخان در مواقع شلوغی میتواند یکی از راه های نجات برای خودرو های آسیب دیده باشد. خیابان ستارخان از خیابان های شلوغ و پر تردد در تهران میباشد که از مسیر های مختلفی به اتوبان های مختلف راه دارد. از طرفی وجود اغذیه فروشی ها یکی از عوامل ترافیک در این خیابان است. در مواقع ترافیک امکان بروز مشکلاتی همچون تصادف و… بسیار بالا میرود.

سایر خدمات امداد خودرو ستارخان

امداد خودرو ستارخان تنها به موارد یدک کشی ختم نمیشود و سایر خدمات را نیز شامل میشود که عبارتند از: